V roce 2013 jsme si připomněli 835. výročí první písemné zmínky o obci Modřany

Existenci vsi Modřany prokazatelně dokumentuje darovací listina českého knížete z rodu Přemyslovců Soběslava II. z roku 1178. Tímto dokumentem, jehož autenticitu potvrzuje vědecké dobrozdání, panovník Vyšehradské kapitule potvrdil prebendy v obci za výkon církevního úřadu. Proto se jubilea Modřan odvozují od tohoto prověřeného dokumentu, ačkoli letopočet 1178 zajisté není rokem založení osady. V té době již v lokalitě existovaly hospodářské usedlosti, které se staly byly předmětem daru církevním hodnostářům z Vyšehradu.

Více v článku:  Historie regionu zajímavé  fotografie a pohlednice ze starých Modřan.  Historie II

 

V pozadí průvodu ochotnického spolku je naše budoucí knihovna.

 

 

Kontakt

Husova knihovna v Modřanech, příspěvková organizace

Komořanská 35/12
Praha 4 - Modřany
143 00

+420/ 241 774 117, +420/ 244 400 070