Den dětí

13.05.2019 14:18
Ve čtvrtek dne 30. 5. 2019 od 15 do 19 hod. se uskuteční v areálu
Domu dětí a mládeže Modřany v Herrmannově ulici 2016/24 akce pro
veřejnost „DEN DĚTÍ, KOUZEL A ČAROVÁNÍ“. 

Na realizaci této akce poskytla MČ Praha 12 dotaci a 

starosta MČ Praha 12 převzal nad tímto programem záštitu.