On-line katalog

 
 

Online katalog - nápověda

  • Zobrazení katalogizačního lístku: po kliknutí na vybraný knižní titul, zjistíte nejen, je-li k vypůjčení, ale také do kdy je případně vypůjčen a také kolikrát je rezervován.
  • Pod lístkem může být také odkaz na: Zobraz i vypůjčenost podobných titulů (např. jiná vydání).
  • Orientace pro Naučnou literaturu: dle, katalogizačního lístku - příklad:

       

Knihu: Betlémská hvězda najdete v odd. K - PŘÍRODNÍ VĚDY. Dále se ptejte u knihovnic, které Vám mohou pomoci, knihu najít.

Odpovědi na často kladené dotazy:

Čtenářské konto, jak se do něj dostat a jak s ním pracovat:

Po otevření odkazu ON-LINE KATALOG, kliknete v řádku - Další možnosti na: Vaše čtenářské konto 
• Nahlédnutím do čtenářského konta zjistíte, jaký je momentální stav vašich výpůjček, jaké máte rezervace, poplatky za zvolené období. 
Možnost prolongace (prodloužení) výpůjček – pokud máte zaplacený registrační poplatek a pokud výpůjčka nepřekročila stanovenou výpůjční lhůtu. 
Způsob prolongace (prodloužení) výpůjček – kliknutím na tlačítko „Prodluž označené výpůjčky“ v úvodu seznamu, se prodlouží všechny výpůjčky, které jsou označeny " tzv. fajfkou". Pokud je na některý dokument rezervace, dozvíte se to také v úvodu Vašeho čtenářského konta.
PIN – datum narození v pořadí rok, měsíc, den – vždy dvě číslice např. datum narození: 2. 3. 1967 - 670302 (RRMMDD) 

 

Proč někdy nelze prolongovat (prodloužit) výpůjčky prostřednictvím internetu? 
• Výpůjčku prostřednictvím internetu nejde prodloužit, pokud je starší 60 dnů nebo vypršela registrační lhůta čtenáře. V tom případě je třeba knihovnu navštívit osobně a nebo požádat o prodloužení e-mailem na: info@hkmodrany.cz

 Doporučenou četbu, lze prolongovat pouze o 1 týden.

 

Jaký je poplatek za rezervaci?

• Naše knihovna nemá rezervaci zpoplatněnou.

• On-line katalog je primárně nastaven na upozornění o poplatku, který naše knihovna, ale zatím nevybírá.

 

Pojmy absenční a prezenční výpůjčky 

Absenčně – výpůjčka mimo knihovnu – dokumenty (knihy a časopisy) se půjčují domů. 
Prezenčně – výpůjčka pouze v knihovně (týká se knih z příručních knihoven označených signaturou PK, posledních čísel časopisů v čítárně) – dokumenty se domů nepůjčují.

 

Zrušení rezervace 
Rezervaci knihy je možné zrušit: 
• při osobní návštěvě v knihovně, 
• e-mailem,
• prostřednictvím internetu přes vaše čtenářské konto, kliknutím na červený křížek – ale pouze tehdy, pokud není rezervace již připravena a kniha na vás nečeká.

 

Značení literatury

Druh dokumentu: 
Při hledání v ON-LINE katalogu po vygenerování seznamu vyhledaných dokumentů zjistíte druh dokumentu podle zkratky v prvním sloupci vlevo: 
KN Knihy 
BR Brožury 
PE Periodika - názvy periodik (časopisů) odebíraných knihovnou

Signatura: 
Signatura určuje místo, kde hledaný dokument – knihu můžete najít, popřípadě udává možnost absenčního nebo prezenčního půjčení dokumentu. Zkratku signatury najdete ve vyhledaném seznamu v ON-LINE katalogu ve druhém sloupci vlevo.

Bez signatury - krásná literatura pro dospělé čtenáře, knihy jsou řazeny podle autorů. Není-li uveden autor, vyhledávejte podle názvu díla.

Číselná signatura - např. 940.53 – naučná literatura v oddělení pro dospělé (číslo znamená třídník mezinárodního desetinného třídění (MDT) a označuje skupinu, ve které je kniha řazena. Pro vyhledání dokumentu v knihovně, můžete požádat knihovnici.

S - kniha je umístěna ve skladu, vyžádejte si ji u výpůjčního pultu,

T – kniha je ve fondu na pobočce Tyršova čtvrť, informujte se u výpůjčního pultu,

- krásná literatura pro děti a mládež - je řazena podle autorů. Není-li uveden autor, vyhledávejte podle názvu díla.

Číselná signatura pro naučnou literaturu pro děti a mládež - například M 7.03 (MDT) - pro vyhledání dokumentu v knihovně, můžete požádat knihovnici.

PK - fondy příručních knihoven oddělení – půjčují se pouze prezenčně.

 

 

 

Používáme: https://pixabay.com/

Jakékoli obrázky z Pixabay můžete použít bez uvádění zdroje v digitální i tištěné formě i pro komerční účely.